پرداخت های فردی و شخصی

پرداخت های فردی و شخصی

صرافی حافظ میتواند در امر جا به جایی پول در هر زمینه و مقداری همراه و حافظ پول شما باشد. تبدیل ریال ایران به دلار کانادا تنها در ۱ روز کاری به همراه رسید معتبر صرافی.

پرداخت های فردی و شخصی

دریافت ریال و پرداخت دلار با حافظ به شرح گام های زیر می باشد

آدرس ما:

شماره تماس دفتر:

نشانی ایمیل:

واتساپ کانادا:

واتساپ ایران: